CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

  • Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
  • Điện thoại : 02462 962 699
  • Email: info.honghasonla@gmail.com
  • Website: honghagroup.com.vn

Liên hệ