Hiện nay, HỒNG HÀ hoạt động với các lĩnh vực chính sau:

        1. Sản xuất :

          + Tinh bột sắn

          + Tinh bột dong

          + Sơ chế nông sản

        2. Cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

          + Ngô

          + Sắn lát

          + Khô đậu tương.

            .....

        3. Kinh doanh xuất nhập khẩu

           + Ngô

           + Sắn lát

           + Khô đậu tương

           + Cám mỳ

            ....

       4. Kinh doanh dịch vụ vận tải

 

       5. Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng

       6.  Bán buôn, bán lẻ thuốc lá

 

Hiển thị

Lĩnh vực hoạt động

Danh mục đang cập nhật!