NQ HĐQT SỐ 06 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

    30/09/2021

Chi tiết vui lòng xem <tại đây>

- Danh sách nhà đầu tư chiến lược

 

 

Ngày đăng: 30/09/2021                Người đăng: Nguyễn Tuấn Dũng

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả