Quyết định chấp thuận Niêm Yết

    08/05/2018

Hôm nay, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 150/QĐ-SGDCKHCM ký ngày 26 tháng 04 năm 2018 về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

- Tên tiếng Anh: HONG HA SON LA PROCESSING AGRICUTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: HONGHA SONLA.,JSC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500512492 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 07 tháng 02 năm 2017.

- Trụ sở chính: Bản cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

- Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: HSL

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Số lượng cổ phiếu: 12.600.000 cổ phiếu (Mười hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết theo cổ phiếu: 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)

 

Chi tiết vui lòng xem <tại đây>

 

Người đăng: Nguyễn Tiến Nam     Ngày đăng: 28/04/2018 

Tin tức mới Xem tất cả